Mechatronik – zawód z przyszłością

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze oraz spółka Mercedes Benz Manufacturing Poland otwierają klasę patronacką o kierunku Mechatronik. W grudniu list intencyjny w tej sprawie podpisali: Aneta Kucharzyk, Starościna Powiatu Jaworskiego, Lucyna Buczkowska, Dyrektorka PCKZiU oraz dr Andreas Schenkel, CEO MBMPL. Klasa rozpocznie działalność w roku szkolnym 2019/2020. Część zajęć praktycznych będzie odbywać się w fabryce siników Mercedes-Benz w Jaworze.
 

Mechatronik to zawód przyszłości. Pracodawcy potrzebują wykwalifikowanych pracowników produkcji, sprawnie obsługujących nowoczesne, sterowane i zarządzane komputerowo urządzenia mechaniczne. Na takich pracowników stawia także nowo budowana fabryka Mercedes-Benz w Jaworze, która połączy najnowsze standardy branżowe z ideą „Przemysłu 4.0”. W obiekcie zostaną zastosowane ultranowoczesne rozwiązania produkcyjne i montażowe, oparte na współpracujących systemach cyber-fizycznych. Warunkiem powodzenia idei „Przemysłu 4.0” jest szkolnictwo zawodowe. Dlatego od momentu uruchomienia budowy fabryki w Jaworze, spółka inwestuje w długofalową współpracę edukacyjną ze szkołami technicznymi.

W podpisanym w grudniu liście intencyjnym partnerzy – Starostwo Powiatowe w Jaworze, PCKZiU oraz spółka MBMPL – zadeklarowali współpracę z w zakresie doskonalenia programu kształcenia w zawodzie Mechatronik. Zgodnie z planem, w roku szkolnym 2019/2020 w PCKZiU powstanie klasa zawodowa pod patronatem spółki zarządzającej jaworska fabryką silników Mercedes-Benz. Pomiędzy Centrum a działem produkcji MBMPL dopracowywane są obecnie szczegóły programu nauczania oraz profil zawodowy absolwenta. Zajęcia praktyczne będą odbywać się w jaworskiej fabryce pod okiem specjalistów MBMPL oraz w pracowniach PCKZiU, które spółka doposaży w nowoczesny sprzęt dydaktyczny.

W styczniu rozpoczęły się działania informacyjne związane z rekrutacją do nowo powstającej klasy patronackiej. 17 stycznia w Gimnazjum nr 2 w Jaworze miało miejsce pierwsze spotkanie dla rodziców potencjalnych kandydatów. Specjalistka ds. HR Paulina Gofran, Dyrektorka PCKZiU Lucyna Buczkowska oraz Kierownik Szkolenia Praktycznego Wioletta Pieszczek opowiadały o klasie patronackiej i odpowiadały na wszelkie nurtujące rodziców pytania. W kolejnych miesiącach planowane są m.in. spotkania dla uczniów i targi pracy w Jaworze. Wszystkie informacje będą dostępne na stronach internetowych i profilach FB Centrum oraz spółki MBMPL.