Kontakt

Mercedes-Benz Manufacturing Poland sp. z o.o.
ul. Gottlieba Daimlera 5
59-400 Jawor

 

Rejestr Przedsiębiorców KRS prowadzony przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS
KRS: 0000629149
NIP: 522-30-67-707
REGON: 365025684
Kapitał zakładowy: 462.901.550,00 PLN

 

Zarząd Mercedes-Benz AG

Ola Källenius (prezes)

Jörg Burzer

Renata Jungo Brüngger

Sabine Kohleisen

Harald Wilhelm

Markus Schäfer

Britta Seeger

Hubertus Troska

Przewodniczący Rady Nadzorczej: Martin Brudermüller

 

Tu przejdziesz na stronę główną Mercedes-Benz