Ochrona danych

Osobą odpowiedzialną w rozumieniu rozporządzenia o ochronie danych (RODO) jest:

Mercedes-Benz Manufacturing Poland sp. z o.o. („My”)

ul. Gottlieba Daimlera 5

59-400 Jawor

E-mail ochrona-danych-mbmpl@mercedes-benz.com

 1. Ochrona danych osobowych

Wyrażamy satysfakcję z powodu Państwa wizyty na naszych stronach internetowych oraz Państwa zainteresowania naszymi ofertami. Ochrona Państwa danych osobowych ma dla nas istotne znaczenie. W niniejszych informacjach w sprawie polityki prywatności wyjaśniamy, w jaki sposób gromadzimy Państwa dane osobowe, jak z nimi postępujemy, w jakich celach i w oparciu o jakie podstawy prawne odbywa się to, a tak-że, jakie prawa przysługują Państwu z tego tytułu. Dodatkowo odsyłamy do wytycznej w sprawie ochrony danych Mercedes-Benz:

Wytyczne dotyczące ochrony danych Mercedes-Benz

 

Nasze informacje dotyczące polityki prywatności dotyczące korzystania z naszych stron internetowych oraz wytyczna w sprawie ochrony danych Mercedes-Benz Group nie obowiązują w odniesieniu do Państwa czynności na stronach internetowych sieci społecznościowych lub innych oferentów, dostępnych za pośrednictwem linków na naszych stronach internetowych. Informacji na temat polityki prywatności tych oferentów proszę zasięgnąć na odpowiednich stronach internetowych.

 

 1. Gromadzenie i przetwarzanie Państwa danych osobowych
  1. Gdy odwiedzają Państwo nasze strony internetowe, zapisujemy określone dane odnoszące się do wykorzystywanej przez Państwa przeglądarki oraz systemu operacyjnego, daty i godziny wizyty, statusu dostępu (np. czy powiodło się otwarcie strony bądź wyświetlił się komunikat o błędzie), korzystania z funkcji strony internetowej, ewentualnie wpisanych przez Państwa haseł wyszukiwania, częstotliwości otwierania przez Państwa poszczególnych stron, nazwy otwieranych plików, zakresu transferu danych, strony internetowej, z której przeszli Państwo na naszą stronę internetową, w oparciu o kliknięcie linków na naszych stronach internetowych lub wpisanie domeny bezpośrednio w polu wprowadzania tej samej zakładki (względnie tego samego okna) Państwa przeglądarki, w której otworzyli Państwo nasze strony internetowe. Ponadto ze względów bezpieczeństwa, w szczególności celem prewencji i wykrywania ataków na nasze strony internetowe, bądź też prób dokonania oszustwa, przechowujemy przez okres siedmiu dni Państwa adres IP oraz nazwę Państwa dostawcy Internetu (Internet Service Provider).
  2. Inne dane osobowe zapisujemy tylko wówczas, gdy przekazali nam Państwo te dane np. w ramach rejestracji, wypełniania formularza kontaktowego, ankiety, konkursu lub wykonania umowy, i także tylko w przypadku wyrażenia przez Państwa i w oparciu o obowiązujące przepisy prawa (dalsze informacje w tym zakresie są dostępne poniżej w podrozdziale „Podstawy prawne przetwarzania danych”).
  3. Ani przepisy prawa, ani postanowienia umowy nie zobowiązują użytkownika do przekazywania danych osobowych. Możliwe jest jednak, że określone funkcje naszych stron internetowych są zależne od przekazania danych osobowych. Jeśli w takich przypadkach użytkownik nie przekaże danych osobowych, może to skutkować niedostępnością funkcji, bądź ich dostępnością w ograniczonym zakresie.

 

 1. Cele wykorzystania
  1. Dane osobowe gromadzone podczas wizyty na naszych stronach internetowych gromadzimy celem prowadzenia ich w sposób zapewniający maksymalny komfort użytkowania, a także ochrony naszych systemów IT przed atakami i innymi nielegalnymi działaniami.
  2. Jeśli przekazują nam Państwo dalsze dane osobowe, np. w ramach rejestracji, wypełniania formularza kontaktowego, ankiety, konkursu lub wykonania umowy, wykorzystujemy te dane do wymienionych celów, w celach zarządzania klientami i – jeśli jest to wymagane – w celach realizacji i rozliczenia ewentualnych procedur handlowych, każdorazowo w wymaganym zakresie.

 

 1. Przekazywanie danych osobowych podmiotom trzecim; wtyczki społecznościowe
  1. Nasze strony internetowe mogą zawierać również oferty podmiotów trzecich. Jeśli klikną Państwo taką ofertę, w wymaganym zakresie przekazujemy dane do właściwego oferenta (np. informację, że znaleźli Państwo tę ofertę u nas i w razie potrzeby dalsze informacje, które wcześniej podali Państwo w tym celu na naszych stronach internetowych).
  2. Jeśli stosujemy na naszych stronach internetowych tzw. „wtyczki społecznościowe” serwisów społecznościowych, jak Facebook, Twitter oraz Google+, integrujemy je w następujący sposób:
   1. Gdy odwiedzają Państwo nasze strony internetowe, wtyczki społecznościowe są zdezaktywowane, tzn. nie odbywa się transfer jakichkolwiek danych do operatorów tych sieci. Jeśli chcą Państwo skorzystać z którejś z tych sieci, proszę kliknąć właściwą wtyczkę społecznościową celem nawiązania bezpośredniego połączenia z serwerem danej sieci.
   2. Jeśli mają Państwo w sieci konto użytkownika i są na nim zalogowani w momencie aktywowania wtyczki społecznościowej, sieć może przyporządkować do Państwa konta użytkownika Państwa wizytę na naszych stronach internetowych. Jeśli chcą Państwo tego uniknąć, proszę wylogować się z sieci przed aktywowaniem wtyczki społecznościowej. Sieć społecznościowa nie może przyporządkować wizyty na innych stronach internetowych Mercedes-Benz, zanim nie aktywują Państwo umieszczonych na nich wtyczek społecznościowych.
   3. Jeśli aktywują Państwo wtyczkę społecznościową, sieć przekazuje udostępnione w ten sposób treści bezpośrednio do Państwa przeglądarki, która przekazuje je na nasze strony internetowe. W takiej sytuacji mogą mieć miejsce również transfery danych, które są inicjowane i sterowane przez daną sieć społecznościową. W odniesieniu do połączenia z siecią społecznościową, transferu danych między siecią a Państwa systemem oraz Państwa interakcji na tej platformie obowiązują wyłącznie zasady polityki prywatności danej sieci.
   4. Wtyczka społecznościowa pozostaje aktywna do momentu jej dezaktywacji lub usunięcia Państwa plików cookie.
   5. Wskazówki dotyczące plików cookie

C.  Jeśli klikną Państwo link do oferty lub aktywują wtyczkę społecznościową, może okazać się, że dane osobowe są przekazywane oferentom w krajach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które z punktu widzenia Unii Europejskiej („UE”) nie gwarantują „należytego poziomu ochrony” przetwarzania danych osobowych, który byłby zgodny ze standardami UE. Proszę mieć na względzie tę okoliczność, zanim klikną Państwo link lub aktywują wtyczkę społecznościową, inicjując w ten sposób transfer Państwa danych.

 

 1. Analiza danych użytkownika („śledzenie“) oraz informacji dotyczą-cych użytkowania („(re-)targeting“)

5.1. Informacje ogólne

Chcemy dostosować treści naszych stron internetowych możliwie precyzyjnie do Państwa zainteresowań, optymalizując w ten sposób naszą ofertę. Do rozpoznania preferencji korzystania, a w szczegól-ności popularnych obszarów stron internetowych, wykorzystujemy następujące tak zwane technologie śledzenia: Adobe Analytics, Google Analytics.

W celu dostosowania naszego marketingu online (np. reklamy banerowe) celowo do Państwa zainteresowań wynikających z korzystania, wykorzystujemy następujące tak zwane technologie (re-)targetingowe: Adobe Target, Flashtalking firmy Simplicity Marketing Limited, Google Search Ad, Google Display & Video 360, Salesforce Data Management Platform. Są one odczytywane i wykorzystywane podczas odwiedzania innych stron, które współpracują z dostawcami tych technologii (re-)targetingowych, aby dostarczać Państwu informacje możliwie dopasowane do zainteresowań.

Podczas korzystania z poniższych technologii poprzez pliki cookie na naszych stronach internetowych oraz (podczas retargetingu) na stronach internetowych dostawców trzecich rejestrowane jest Państwa zainteresowanie naszymi produktami i usługami. Przy tym wykorzystywane są przypadkowe identyfikatory (tzw. identyfikujące pliki cookie), które nie są łączone z Państwa nazwiskiem, adresem lub podobnymi informacjami, nawet jeżeli informacje te są nam znane (np. w związku z istniejącym stosunkiem umownym), chyba że wyraziliście Państwo na to zgodę.

Szczegółowe informacje danego dostawcy dotyczące wymienionych wyżej technologii oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych są dostępne pod następującymi linkami:

Adobe:
https://www.adobe.com/pl/privacy.html

Google:
https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Simplicity Marketing Limited:

http://www.flashtalking.com/privacypolicy/

Salesforce Data Management Platform (DMP):

https://www.salesforce.com/de/company/privacy/

Ze względów prawnych zastosowanie technologii śledzenia i (re-)targetingowych odbywa się częściowo wyłącznie po uzyskaniu Państwa wyraźnej zgody (tzw. Opt-in – patrz punkt 5.2); w innych przypadkach mogą Państwo sprzeciwić się zastosowaniu takich technologii (tzw. Opt-out – patrz punkt 5.3.).

 

5.2 Wykorzystywanie produktów marketingowych Google – Opt-In

Produkty marketingowe Google (np. Search Ad, Display & Video 360) stosujemy wyłącznie po uzyskaniu Państwa wyraźnej zgody, której można udzielić po kliknięciu przycisku „Zgadzam się” w tzw. Cookie Information Layer („Opt-In”). Zapisujemy Państwa zgodę w używanym urządzeniu końcowym w formie pliku cookie, co pozwoli na uniknięcie ponownego pytania o zgodę podczas każdej następnej Państwa wizyty na naszych stronach internetowych, oraz ze względów prawnych wraz z adresem IP i podaniem czasu na naszych serwerach; dane te usuwamy lub ograniczamy ich przetwarzanie, jeżeli cofną Państwo zgodę lub najpóźniej 6 miesięcy od ostatniej Państwa wizyty na naszych stronach internetowych.

Jeżeli z czasem zmienią Państwo zdanie, mają Państwo możliwość cofnięcia zgody, klikając poniższy link:

Cofnij zgodę na wykorzystanie produktów marketingowych Google

W celu usunięcia plików cookie dla produktów marketingowych Google zapisanych za Państwa zgodą podczas odwiedzin naszych stron internetowych przed anulowaniem, należy odwiedzić strony internetowe Google; w momencie powstania niniejszych informacji w sprawie polityki prywatności można skorzystać z poniższego linku:

https://adssettings.google.pl/anonymous

5.3 Wykorzystanie technologii innych dostawców – opt-out

Jeśli nie życzą sobie Państwo, byśmy przy użyciu wymienionych technologii śledzenia i (re-)targetingowych gromadzili i analizowali informacje dotyczące Państwa wizyty na naszych stronach internetowych, mogą Państwo sprzeciwić się temu w każdym momencie ze skutkiem na przyszłość („opt-out”). Celem technicznej realizacji sprzeciwu w Państwa przeglądarce umieszczany jest plik cookie opt-out. Ten plik cookie służy wyłącznie do przyporządkowania Państwa sprzeciwu. Proszę mieć na uwadze, że ze względów technicznych plik cookie opt-out działa tylko w przeglądarce, w której został wstawiony. Jeśli usuną Państwo cookies lub korzystają z innej przeglądarki, względnie z innego urządzenia końcowego, należy ponownie dokonać procedury opt-out.

Poniżej znajdą Państwo właściwą opcję opt-out dla poszczególnych technologii:

Adobe Analytics:

https://www.adobe.com/pl/privacy/opt-out.html

Google Analytics:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Flashtalking:
https://www.flashtalking.com/optout/

Salesforce DMP:

https://www.salesforce.com/products/marketing-cloud/sfmc/salesforce-dmp-consumer-choice/

Stosowaniem cookies i informacji wynikających z zainteresowań przez uczestniczących oferentów trzecich można zarządzać i dezaktywować je na poniższej stronie internetowej:

http://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory

5.4 Transfer danych do krajów trzecich

Podczas wykorzystywania technologii śledzenia i (re-)targetingowych dane mogą być transferowane do krajów trzecich poza UE, Islandię, Liechtenstein i Norwegię (Europejski Obszar Go-spodarczy, EOG) i tam przetwarzane. Proszę mieć na uwadze poniższe: W tak zwanych krajach trzecich z perspektywy UE nie istnieje „odpowiedni poziom ochrony” dla przetwarzania danych osobowych, adekwatny do standardów UE. Taki poziom ochrony można jednak zapewnić poprzez określone działania.

Dotyczy to następujących technologii stosowanych przez Mercedes-Benz, o ile wyraziliście Państwo zgodę na ich wykorzystanie (opt-in) ew. nie wyraziliście Państwo sprzeciwu na ich wykorzystanie (opt-out):

Adobe Analytics: przekazywanie danych do USA na podstawie EU-U.S. Privacy Shield

Google Analytics i produkty marketingowe Google: przekazywanie danych do USA na podstawie EU-U.S. Privacy Shield

Flashtalking: przekazywanie danych do USA na podstawie EU-U.S. Privacy Shield

Salesforce DMP: przekazywanie danych do USA na podstawie standardowych klauzul umownych UE

Podczas optymalizacji naszych stron internetowych i naszego marketingu online korzystamy poza tym z usług fachowych oferentów; następuje przy tym transfer danych do Indii na podstawie standardowych klauzul umownych UE.

Szczegóły na temat certyfikacji zgodnie z tzw. EU-U.S. Privacy Shield można poznać na stronie internetowej rządu USA (niestety oficjalnie dostępna tylko w wersji angielskojęzycznej):

https://www.privacyshield.gov

Szczegóły dotyczące pozostałych działań można na życzenie uzyskać od nas; korzystając w tym celu z kontaktu podanego w poniższym punkcie 9.d.

 1. Bezpieczeństwo

Stosujemy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby chronić administrowane przez nas Państwa dane przed manipulacjami, utratą, zniszczeniem oraz dostępem ze strony osób nieupoważnionych. Udoskonalamy nasze środki bezpieczeństwa na bieżąco zgodnie z rozwojem technologicznym.

 

A. Podstawy prawne przetwarzania danych

B. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie przez nas swoich danych osobowych stanowi ona podstawę prawną przetwarzania (art. 6 ust. 1 lit. a ).

C. W odniesieniu do przetwarzania danych osobowych w celu zawarcia lub realizacji umowy podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

D. O ile przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do realizacji naszych zobowiązań prawnych (np. w celu przechowywania danych), jesteśmy do tego uprawnieni zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

E. Poza tym przetwarzamy dane osobowe do celów realizacji naszych uzasadnionych interesów oraz uzasadnionych interesów firm trzecich zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Zapewnienie funkcjonalności naszych systemów komputerowych, a także sprzedaż własnych i obcych produktów oraz usług i oferowana prawnie dokumentacja kontaktów handlowych są takimi uzasadnionymi interesami.

 

 1. Usuwanie Państwa danych osobowych

Państwa adres IP oraz nazwę Państwa dostawcy Internetu (Internet Service Provider), które przechowujemy ze względów bezpieczeństwa, usuwamy po siedmiu dniach. W pozostałym zakresie usuwamy Państwa dane osobowe, jeśli nieaktualny staje się cel, w jakim gromadziliśmy i przetwarzaliśmy dane. Po tym czasie zapisywanie odbywa się tylko, jeżeli jest to konieczne zgodnie z przepisami, rozporządzeniami lub innymi regulacjami prawnymi, którym podlegamy, w UE lub zgodnie z przepisami w krajach trzecich, jeżeli jest tam zapewniony odpowiedni poziom ochrony danych. O ile usunięcie w indywidualnym przypadku nie jest możliwe, odpowiednie dane osobowe są oznaczone z celem ograniczenia ich przyszłego przetwarzania.

Prawa osób, których dane dotyczą

Jako osoba, której dane są podlegają przetwarzaniu, ma Pan(i) prawo do uzyskania informacji (art. 15 RODO), sprostowania danych (art. 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO) przenoszenia danych (art. 20 RODO).

Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w każdym momencie. Cofnięcie zgody nie narusza legalności przetwarzania Państwa danych osobowych do momentu cofnięcia zgody. W równym stopniu nie narusza to dalszego przetwarzania tych danych w oparciu o inną podstawę prawną, np. ze względu na wypełnienie innych zobowiązań natury prawnej (por. podrozdział „Podstawy prawne przetwarzania danych”).

Prawo do wyrażenia sprzeciwu

Przysługuje Państwu prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych z przyczyn spowodowanych Państwa szczególną sytuacją w oparciu o art. 6 ust. 1 e) RODO (przetwarzanie danych w interesie publicznym) lub art. 6 ust. 1 f) RODO (przetwarzanie danych na podstawie wyważenia interesów). Jeśli wyrażą Państwo sprzeciw, będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe tylko wówczas, gdy będziemy w stanie wykazać przekonujące i uzasadnione powody, przeważające nad Państwa interesami, prawami i swobodami, bądź jeśli przetwarzanie będzie służyło dochodzeniu, realizacji lub ochronie roszczeń natury prawnej.

Prosimy kierować Państwa roszczenia lub wyjaśnienia w miarę możliwości na poniższy adres kontaktowy:

ochrona-danych-mbmpl@mercedes-benz.com

Jeśli Państwa zdaniem przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawowe, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do stosownego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (art. 77 RODO).

 

9. Newsletter

Jeśli prenumerują Państwo newsletter oferowany na naszej stronie internetowej, dane wprowadzane podczas rejestracji do serwisu newslettera są wykorzystywane wyłącznie do wysyłania newslettera, o ile wyrażą Państwo zgodę na wykorzystywanie ich w zakresie wykraczającym poza te ramy. Mogą Państwo w każdym momencie zakończyć prenumeratę, korzystając z możliwości wyrejestrowania się, przewidzianej w newsletterze.

 

10. Centralny serwis dostępu Mercedes-Benz Group

Korzystając z centralnego serwisu dostępu Mercedes-Benz Group, mogą Państwo zalogować się na wszystkich stronach internetowych oraz w aplikacjach grupy Mercedes-Benz i jej marek, podpiętych do serwisu. Obowiązujące w tym zakresie warunki korzystania zawierają specjalne regulacje dotyczące ochrony danych. Warunki korzystania są dostępne każdorazowo na stronach logowania podłączonych stron internetowych i aplikacji.

 

11. Cookies

Informacje w sprawie stosowanych przez nas cookies i ich funkcji są dostępne w naszych wskazówkach dotyczących stosowania plików cookie.

Wskazówki dotyczące plików cookie