Collegium Witelona Uczelnia Państwowa i Mercedes-Benz łączą siły na rzecz dostosowania edukacji w regionie do potrzeb lokalnego rynku pracy

20 listopada Collegium Witelona, lider w kształceniu praktycznym i Mercedes-Benz Manufacturing Poland podpisały umowę o współpracy.

Prezes Ząrządu MBMPL Joerg Schmalenbach, Członek Zarządu i Dyrektor HR Ewa Korwek oraz prof. dr hab. Andrzej Panasiuk będą wspólnie pracować nad uatrakcyjnieniem oferty edukacyjnej i rozwoju zawodowego dla studentów z regionu.

Współpraca pomiędzy legnicką uczelnią a fabryką Mercedesa w Jaworze zaowocuje programem praktyk i staży przygotowanych dla studentów placówki. Podpisane porozumienie pozwoli na pozyskanie praktycznej wiedzy i stworzy szansę studentom Witelona na zdobycie cennego doświadczenia w innowacyjnym zakładzie działającym na zasadach Przemysłu 4.0. To nie wszystko. Strony zadeklarowały także współpracę dydaktyczną dotyczącą projektów i badań w ramach realizacji prac dyplomowych powiązanych z obszarem działalności Mercedes-Benz. Kolejną płaszczyzną wspólnej aktywności będą prace naukowo-badawcze dotyczące rozwoju nowych technologii.

Collegium Witelona jest ważnym punktem na edukacyjnej mapie Legnicy i Dolnego Śląska. Od ponad 20 lat przekazuje wiedzę i pozwala na zdobywanie umiejętności praktycznych. Jest jedną z największych uczelni zawodowych w Polsce.

Nasza uczelnia znana jest z tego, że kształci zgodnie z zapotrzebowaniem na rynku pracy. Obserwujemy trendy i tak opracowujemy program, aby nasi absolwenci posiadali konkretną, specjalistyczną wiedzę połączoną z umiejętnościami praktycznymi. Współpraca z największymi i najbardziej renomowanymi pracodawcami w regionie pomaga nam sprostać tym wyzwaniom – mówił prof. dr hab. Andrzej Panasiuk, Rektor Uczelni.

 

Umowa partnerstwa z Collegium Witelona jest kolejnym etapem działalności Mercedes-Benz Manufacturing Poland na rzecz dopasowania edukacji do potrzeb biznesowych nowoczesnych firm z rozwijających się branży.

Zwiększanie szans studentów i uczniów na znalezienie atrakcyjnego zatrudnienia, tworzenie możliwości zdobywania wiedzy w praktyczny sposób w nowoczesnych światowych koncernach to nasz wkład w rozwój regionu i lokalnej społeczności. To istotny element społecznej odpowiedzialności biznesu, która jest jedną z wartości naszej firmy. Dlatego spółka od momentu powstania, w porozumieniu z lokalnymi władzami, uczelniami oraz szkołami konsekwentnie realizuje różne projekty edukacyjne. Nasza umowa z Collegium Witelona to początek współpracy, która ma przygotować studentów naszego regionu do wymogów nowoczesnego rynku pracy i dać im szansę po zakończeniu studiów na znalezienie interesującej i dobrze płatnej pracy – mówiła Ewa Korwek, Członek Zarządu i Dyrektor HR MBMPL.

W Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze pod patronatem fabryki silników Mercedesa działa klasa o profilu mechatronik. W 2021 w Zespole Szkół Samochodowych w Legnicy ruszył kolejny projekt edukacyjny wspierany przez Mercedes-Benz Manufacturing Poland klasa kształcąca elektromechaników, a rok później pierwsza szkoła w pełni objęta patronatem MBMPL Europejskie Liceum Ogólnokształcące w Legnicy. Oprócz klas patronackich Mercedes-Benz organizuje programy i konkursy edukacyjne. Od pięciu lat realizuje już wielokrotnie nagradzany program „Girls GO Technology, czyli dziewczyny oswajają technologie” adresowany do uczennic liceów i techników powiatu jaworskiego i okolic. Uczestniczki cyklu warsztatów mają okazję przekonać się, że technologia jest nie tylko przyjazna, ale jest również doskonałym pomysłem na życie zawodowe. Program zachęca młode kobiety do spróbowania swoich sił w obszarach, które kiedyś uznawano za typowo męskie. MBMPL od roku 2020 współpracuje także z Legnicką Filią Politechniki Wrocławskiej.