Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy

28 kwietnia obchodziliśmy Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy, który został ustanowiony w 2003 roku przez Międzynarodową Organizację Pracy. Z tej okazji na terenie budowy fabryki silników w Jaworze odbyło się wyjątkowe spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele Mercedes-Benz Manufacturing Poland, reprezentanci głównych wykonawców inwestycji i inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy. Na początku wszyscy zebrani uczestniczyli w godzinnym obchodzie całego terenu budowy, które pozwoliło im w naoczny sposób zapoznać się z zakresem robót przy każdej części inwestycji. Później kierownik budowy Andrzej Glinka przedstawił obecnym aktualny status prac i funkcjonowania podmiotów obecnych na terenie budowy, a koordynator BHP Tomasz Koncewicz omówił kluczowe aspekty bezpieczeństwa i higieny pracy. Natomiast inspektorzy PIP podczas swojej prezentacji poruszyli kwestie ogólnego bezpieczeństwa na budowach w Polsce oraz legalności zatrudniania pracowników.

Pracodawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ponoszą odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w swoich firmach. Dlatego każdy pracodawca powinien stale mieć na uwadze bezpieczeństwo swoich pracowników i myśleć, co jeszcze może zrobić na podległym mu terenie, aby uniknąć zdarzeń wypadkowych czy powstawania chorób zawodowych. Oczywistym standardem jest prawidłowe przeszkolenie osoby i identyfikacja zagrożeń na danym stanowisku pracy, które umożliwi pracownikowi nabyć niezbędnej wiedzy do bezpiecznego i higienicznego wykonywania swoich obowiązków. Kolejną kwestią jest wyposażenie pracownika w stosowne środki ochronne i egzekwowanie ich stosowania, gdyż w ten sposób można zminimalizować ryzyko występowania chorób zawodowych, zapobiec wypadkowi lub zredukować jego ewentualne skutki.

Zdjęcia: Mercedes-Benz Manufacturing Poland