Standardy bezpieczeństwa w Mercedes-Benz Manufacturing Poland – wywiad na łamach “Promotora BHP”

– „Naszym priorytetem jest stworzenie bezpiecznych miejsc pracy i przyjaznego środowiska m.in. przez zbudowanie odpowiedniej kultury BHP, uświadamiającej pracownikom rangę bezpieczeństwa pracy. Zasada „safety first” ma w naszej firmie realne zastosowanie. W proces optymalizacji bezpiecznego środowiska pracy włączeni są wszyscy – od zarządu, przez managerów, po pracowników“. O standardach bezpieczeństwa w jaworskiej fabryce opowiada Mateusz Kowal, Senior EHS Specialist. Zachęcamy do lektury pełnego wywiadu w najnowszym numerze miesięcznika „Promotor BHP”: https://promotor.elamed.pl/