Niemiecki inaczej!

Uczniowie Zespołu Szkół w Męcince, w bieżącym roku szkolnym mają ponownie okazję nauki języka niemieckiego podczas lekcji prowadzonych przez Panią Melanie Schenkel, żonę dr Andreasa Schenkela, Prezesa Zarządu Mercedes-Benz Manufacturing Poland. Tegoroczne zajęcia odbywają się raz w miesiącu i są kontynuacją współpracy Pani Schenkel ze szkołą w Męcince rozpoczętej jeszcze przez wakacjami.
Dzięki lekcjom prowadzonym w ciekawej, odmiennej od „zwykłych” zajęć formie,  uczniowie klas 2. i 3. mają możliwość poznawać np. biografię i twórczość najwybitniejszych niemieckich poetów oraz brać udział w konwersacjach na tematy z życia codziennego. Zdaniem pani Melanie, z lekcji na lekcję, uczniowie coraz lepiej radzą sobie z językiem niemieckim.