Mechatronik na Powiatowych Targach Edukacyjnych

XVII Powiatowe Targi Edukacyjne, które odbyły się 22 marca w Jaworze, były dobrą okazją do poznania oferty klasy patronackiej Mercedes-Benz Manufacturing Poland o profilu Mechatronik, która powstaje we współpracy z Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze. Klasa ruszy już od września tego roku!

Mechatronik to zawód przyszłości. Pracodawcy potrzebują wykwalifikowanych pracowników produkcji, sprawnie obsługujących nowoczesne, sterowane i zarządzane komputerowo urządzenia mechaniczne. Dlatego od momentu uruchomienia budowy fabryki silników w Jaworze, spółka inwestuje w długofalową współpracę edukacyjną ze szkołami technicznymi. W podpisanym w grudniu ubiegłego roku liście intencyjnym partnerzy – Starostwo Powiatowe w Jaworze, PCKZiU oraz spółka MBMPL – zadeklarowali współpracę z w zakresie doskonalenia programu kształcenia w zawodzie Mechatronik.

Zgodnie z planem, w roku szkolnym 2019/2020 w PCKZiU powstanie klasa zawodowa pod patronatem spółki zarządzającej jaworską fabryką silników Mercedes-Benz. Pomiędzy Centrum a działem produkcji MBMPL dopracowywane są obecnie szczegóły programu nauczania oraz profil zawodowy absolwenta. Zajęcia praktyczne będą odbywać się w jaworskiej fabryce pod okiem specjalistów MBMPL oraz w pracowniach PCKZiU, które spółka doposaży w nowoczesny sprzęt dydaktyczny.

Działania informacyjne związane z rekrutacją do nowo powstającej klasy patronackiej prowadzone są już od trzech miesięcy. W styczniu w Gimnazjum nr 2 w Jaworze odbyło się spotkanie dla rodziców potencjalnych kandydatów, a w marcu podczas Dnia Otwartego dla kobiet w Legnicy można było odwiedzić stoisko klasy patronackiej i zasięgnąć kluczowych informacji.

Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Jaworze po raz siedemnasty zaprosił uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, rodziców, nauczycieli placówek oświatowych oraz wszystkich zainteresowanych na Targi Edukacyjne, których celem jest przede wszystkim prezentacja oferty i dorobku szkół powiatu jaworskiego, a także wymiana doświadczeń i nawiązanie współpracy pomiędzy różnymi placówkami czy nauczycielami.