MBMPL na Women Leadership Forum

4 i 5 marca w Warszawie miało miejsce Women Leadership Forum. Choć od ponad 100 lat kobiety mają prawa obywatelskie, czyli prawo wyborcze, samostanowienia, wyboru kariery – w realnym życiu w wielu obszarach są obywatelkami drugiej kategorii: pracują za darmo wychowując dzieci, opiekując się starszymi i niepełnosprawnymi. Luka płacowa (gender pay gap) w Europie to ponad 16%, a luka w emeryturach to nawet 23%!

O konieczności różnorodności w polityce i biznesie podczas wydarzenia dyskutowały (od lewej): dr Ewa Rumińska-Zimny, ekspertka ONZ, prezeska Międzynarodowego Forum Kobiet, Simona Cojocaru, zastępczyni Ministra Obrony Rumunii, Anna Gembicka, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Lokalnych Inicjatyw Społecznych Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Ioana-Cristina Toma, Koordynator ds. Stosunków Międzyinstytucjonalnych Komisji Europejskiej, dr Ewa Łabno-Falęcka z Mercedes-Benz Polska oraz Anca Harasim, Dyrektor Amerykańskiej Izby Handlowej w Rumunii. W panelu “Successful women in public life” nie zabrakło przykładu fabryki Mercedesa w Jaworze, gdzie aż 36% załogi stanowią kobiety.
Gościem honorowym wydarzenia była księżna Rumunii Małgorzata.
Spotkanie zorganizowała Polsko-Rumuńska Bilateralna Izba Handlowo-Przemysłowa oraz Ambasada Rumunii.