Czym zajmuje się Dział IT w fabryce Mercedesa Jaworze?

Fabryka to nie tylko linie produkcyjne. Przemysł 4.0 wymaga sprawnie działającego Działu IT. W Mercedes-Benz Manufacturing Poland to kilka zespołów:

  • Zespół IT Production skupia specjalistyczne umiejętności, które pozwalają konfigurować i utrzymywać systemy sterowania produkcją, zbierać dane oraz je wizualizować. Jego praca ma bezpośredni wpływ na ciągłość i udoskonalanie procesów produkcji silników i baterii. Zajmuje się zbieraniem danych z linii produkcyjnych i cyfrową wizualizacją w czasie rzeczywistym procesu produkcyjnego. Jedno z rozwiązań Zespołu pomaga Działowi Utrzymania Ruchu w rejestracji awarii na maszynach. Taka rejestracja umożliwia specjalistom utrzymania ruchu zdiagnozowanie problemu i jego usunięcie. Praca Zespołu IT Production wspiera również Dział Inżynieringu w analizie i przygotowaniu nowych części w procesie produkcyjnym.
  • Zespół aplikacji wspiera różnorodne systemy i partnerów biznesowych m.in. systemy rejestracji czasu pracy, system kontroli dostępu, systemy jakościowe służące do zbierania danych jakościowych z linii produkcyjnych, systemy logistyczne, gdzie zastosowanie nowoczesnych technologii pozwala na minimalizację błędów ludzkich zarówno w logistyce wewnętrznej jak i przy wysyłce.
  • Zespół IT Plant Control Center jest odpowiedzialny za zapewnianie ciągłości produkcji od strony systemów informatycznych. Zajmuje się ciągłym monitoringiem linii produkcyjnych oraz reagowaniem na incydenty mogące spowodować przestoje lub opóźnienia. Do tego celu pracownicy używają wielu narzędzi dostarczonych przez firmę oraz tworzonych przez nich samych.
  • Zespół Cyber Security Produkt to unikalne połączenie kompetencji oraz doświadczenia w obszarze bezpieczeństwa informacji IT oraz bezpieczeństwa produkcji. Celem jest dostarczenie najbardziej bezpiecznych i zgodnych z centralnymi politykami rozwiązań, które umożliwią zachowanie ciągłości biznesowej. Bierze udział w projektach, doradza w zakresie bezpiecznego przetwarzania informacji, implementuje poprawki bezpieczeństwa w obszarze produkcji.
  • Zespół IT Data Center odpowiada za centrum danych IT w fabryce. To oni opiekują się sercem Działu IT – serwerami i magazynami danych, w których są przechowywane wszystkie dane produkcyjne zakładu. Dodatkowo wydają nowe urządzenia pracownikom oraz zbierają zepsute.

Aktualne ogłoszenia o pracę dostępne są na stronie: https://mercedes-benz-jawor.com.pl/kariera/